Lokata rentierska

 

  Okres w miesiącach

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Wypłata odsetek co trzy miesiące
12
2,00%
24
2,30%
36 2,50%

Wszystkie depozyty w SKOK "Świdnik" są gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 2,06%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,1488 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft